Dla inwestorów

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Novaturas

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Liczba akcji i głosów

Udział w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu

ME Investicija 1)

779 900

9,99%

Ugnius Radvila

740 702

9,49%

Rendez Vous OU 2)

650 983

8,34%

Moonrider OU 3)

543 346

6,96%

Rytis Šūmakaris 

535 278

6,86%

Vidas Paliūnas

535 278

6,86%

Others (free float)

4 021 513

51,50%

Total

7 807 000

100.00%

 1) ME Investicija is an investment company that manages one of the largest European transport services group Girteka.  
2) Rendez Vous OU – prezes tej spółki Janek Pohla jest założycielem i członkiem zarządu w Tahe Outdoors. Tahe Outdoors jest odnoszącym sukcesy producentem i dystrybutorem sprzętu do sportów wodnych, działającym od ponad 25 lat i będącym jednym z liderów w tej branży w Europie.
3) Moonrider OU – podmiot powiązany z estońską firmą inwestycyjną Go Group, działającą w obszarze turystyki, transportu, nieruchomości i inżynierii.