Dla inwestorów

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Novaturas

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Liczba akcji i głosów

Udział w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu

Central European Tour Operator S.a.r.l. 1)

3 700 874

47,40%

Ugnius Radvila

740 702

9,49%

Rytis Šūmakaris

535 278

6,86%

Vidas Paliūnas

535 278

6,86%

Others (free float)

2 294 868

29,39%

Total

7 807 000

100.00%

 1) Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO) to podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors