Dla inwestorów

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Novaturas

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Liczba akcji i głosów

Udział w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów
na walnym zgromadzeniu

Rendez Vous OU 2)

800 000

10,25%

Moonrider OU 3)

780 000

9,99%

ME Investicija 1)

779 900

9,99%

Ugnius Radvila

740 702

9,49%

Rytis Šūmakaris

535 278

6,86%

Vidas Paliūnas

535 278

6,86%

Rondam AS 4)

410 000

5,25%

Others (free float)

3 225 842

41,32%

Total

7 807 000

100.00%

 1) ME Investicija is an investment company that manages one of the largest European transport services group Girteka.  
2) Rendez Vous OU – prezes tej spółki Janek Pohla jest założycielem i członkiem zarządu w Tahe Outdoors. Tahe Outdoors jest odnoszącym sukcesy producentem i dystrybutorem sprzętu do sportów wodnych, działającym od ponad 25 lat i będącym jednym z liderów w tej branży w Europie.
3) Moonrider OU – podmiot powiązany z estońską firmą inwestycyjną Go Group, działającą w obszarze turystyki, transportu, nieruchomości i inżynierii.
4) Rondam AS – grupa spółek prowadzących największy hotel w Tartu "Dorpat" z centrum spa oraz jeden z najlepiej ocenianych hoteli w Talinie "Lydia".