Dla mediów

Zdjęcia Zarządu

Linas Aldonis
Prezes zarządu, CEO
Tomas Staškūnas
Członek zarządu, dyrektor finansowy (CFO)
Birutė Čepanskienė
Członek zarządu, dyrektor ds. produktów
Audronė Keinytė
Członek zarządu, dyrektor ds. zakupów

Informacje o Spółce

Poznaj nas lepiej! Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Company Profile, w którym przybliżamy działalność Grupy Novaturas – nasz model biznesowy, wyniki finansowe oraz strategię rozwoju.

Profil firmy .PDF