Dla mediów

Zdjęcia Zarządu

Audronė Keinytė
Prezes zarządu, CEO
Tomas Staškūnas
Członek zarządu, dyrektor finansowy (CFO)
Birutė Čepanskienė
Członek zarządu, dyrektor handlowa (CCO)

Informacje o Spółce

Poznaj nas lepiej! Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Company Profile, w którym przybliżamy działalność Grupy Novaturas – nasz model biznesowy, wyniki finansowe oraz strategię rozwoju.

Profil firmy .PDF