Dla mediów

Zdjęcia Zarządu

Audronė Keinytė
Prezes zarządu, CEO
Tomas Staškūnas
Członek zarządu, dyrektor finansowy (CFO)
Birutė Čepanskienė
Członek zarządu, dyrektor ds. produktów