Investorile

Meie strateegia

Novaturas Grupi strateegia peamised punktid: 

  • Turu kasvu ärakasutamine ja liidripositsiooni säilitamine Balti riikides

Oleme olnud Baltimaade reisturu liider 2004. aastast alates. Kavatseme oma juhtpositsiooni säilitada ja kasu lõigata turu edasisest kasvust, kaitstes oma olemasolevat turuosa nii praeguste kui ka tulevaste konkurentide eest. Korraldatud tellimuslendude turg piirkonnas on koondunud ümber mitme olulise tegija (kelle hulka kuulub ka Novaturas Grupp). Igat uut tulijat ootavad ees kõrged sisenemisbarjäärid. Võimalikel konkurentidel piisava ulatusega äritegevuse ülesehitamine ja ka praegustel tegijatel oma turuosa orgaanilise kasvuga märkimisväärne suurendamine on meie hinnangul keeruline.

Novaturas Grupi juhtpositsioon koos mitmekesise tooteportfelli ja ulatusliku jaotusvõrguga võimaldab meil klientide käitumist jälgida. See annab meile võimaluse muutuvatele turutrendidele kiiresti reageerida ja oma pakkumisi vastavalt kohandada. See omakorda võimaldab meil kindlustada oma juhtpositsiooni Balti riikides.

  • Jätkuv pakkumiste mitmekesistamine, hoidmaks olemasolevaid ja meelitamaks ligi uusi kliente, mis omakorda suurendab müüki 

Atraktiivsed ja hästi välja töötatud pakkumised ning meie teenuste hea kvaliteet võimaldavad meil endiselt uusi kliente leida. Pakume suviseid ja talviseid pakettreise ning huviväärsustega tutvumise lennu- ja bussireise üle 30 sihtkohta maailmas, sh nii Lõuna-Euroopa populaarseimatesse kuurortidesse kui ka valitud sihtkohtadesse Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.

  • Tegevuse jätkuv geograafiline laiendamine Valgevenes 

Lisaks Balti riikidele oleme esindatud ka Valgevenes, kus müüme oma tooteid kohalike jaemüüjatest  partnerite kaudu. Minski ja Vilniuse lennujaamade lühike vahemaa annab ettevõttele 9,5 miljoni elanikuga paljutõotaval turul vaieldamatult eelise oma äritegevuse arendamiseks.

  • Säilitame laiaulatusliku müügivõrgustiku, mille hulgas kasvab e-kaubanduse osatähtsus

Meie strateegia üks põhieesmärke on erinevate ja täiendavate turustuskanalite säilitamine. Teeme Baltimaades koostööd enam kui 400 reisibürooga ja nende seas siinsed suuremad tegijad. Samuti teeme koostööd enam kui 60 bürooga Valgevenes. Ettevõttel on Eesti, Läti ja Leedu suuremates linnades oma eraklienditeeninduse kontorid ja jätkuvalt tehakse investeeringuid e-kaubanduse kanalite arendamisse. Ettevõte veebimüük toimub läbi ettevõtte oma veebikanali, lennupileteid müüakse rahvusvahelise GDS-platvormi (ingl Global Distribution Systems) kaudu. E-kaubanduse on osa ettevõtte üldisest müügimahust ja e-müük veebikanalis kasvab pidevalt. 2019. aastal oli jõudis grupi e-müük 27 miljoni euroni (27% võrra suurem võrreldes aasta varasema  perioodiga), moodustades ligi 14% kogu müügikäibest. Samal ajal toimus grupi veebisaitidel ligi 3,85 miljonit unikaalset külastust. 

  • Äritegevuse mahu edasine kasv kombineerituna heade kasumlikkuse näitajate ja rahavoo tekitamisega 

Üha kasvav nõudlus kontserni reiside järele suurendab nii tegevusmahtu kui ka turuosa, millega omakorda kaasneb majandustulemuste dünaamiline kasv. Meie strateegiline eesmärk on säilitada kõrge kasumlikkus, mis võimaldab meil aktsionäridele dividende maksta. Jälgime igapäevaselt oma kasumlikkuse ja müügi dünaamikat ning otsime pidevalt ka parimaid lepingutingimusi. See annab meile võimaluse tugevate tasuvusnäitajate säilitamiseks ja kasumliku kasvu kindlustamiseks.

  • Korrapärased dividendimaksed aktsionäridele 

Ettevõtte ärimudelit iseloomustavad suured rahavood (ületades EBITDA 100%) ning väiksed kapitalikulud, mis annab võimaluse maksta osanikele välja suure osa teenitud tulust. Regulaarsed dividendimaksed on meie strateegia üks põhielemente.

Meie ärimudelit iseloomustavad suured rahavood ning väiksed kapitalikulud, mis võimaldab maksta aktsionäridele välja suure osa teenitud tulust. Korrapärane dividendide maksmine on meie strateegia üks põhielemente. Pikas plaanis loodab juhatus teha ettepaneku 70–80% ettevõte puhaskasumi jaotamiseks.