Dla inwestorów

Nasza strategia

Główne elementy strategii Grupy Novaturas:

  • Utrzymanie pozycji lidera w krajach bałtyckich i czerpanie korzyści z dalszego wzrostu rynku

Od 2004 r. jesteśmy liderem rynku turystycznego w krajach bałtyckich. Zamierzamy utrzymać wiodącą pozycję i czerpać korzyści z dalszego wzrostu rynku, chroniąc udział rynkowy zarówno przed konkurentami już obecnymi na rynku, jak i nowymi podmiotami. Rynek zorganizowanych lotów czarterowych w regionie skonsolidowany jest wokół kilku liczących się graczy (w tym Grupy Novaturas). Wszystkie nowe podmioty muszą mierzyć się z wysokimi barierami wejścia. Uważamy, że trudno będzie potencjalnym konkurentom zbudować rozsądną skalę działalności, a istniejącym uczestnikom rynku znacznie zwiększyć udziały rynkowe w oparciu o rozwój organiczny.

Wiodąca pozycja rynkowa Grupy Novaturas w połączeniu ze zdywersyfikowanym portfelem produktów i rozbudowaną siecią dystrybucji pozwala nam także obserwować zachowania klientów. Daje nam to możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowanie do nich oferty. Pozwala nam to zabezpieczyć pozycję lidera w krajach bałtyckich w przyszłości.

  • Ciągłe rozwijanie oferty w celu utrzymania dotychczasowych oraz pozyskiwania nowych klientów, przekładające się na wzrost sprzedaży 

Atrakcyjna i dobrze dopasowana oferta oraz wysoka jakość świadczonych usług sprawiają, że wciąż zdobywamy nowych klientów. Oferujemy zarówno w pełni zorganizowane wyjazdy wypoczynkowe letnie i zimowe, jak również krajoznawcze wycieczki lotnicze i autokarowe do ponad 30 miejsc na całym świecie, w tym do najbardziej popularnych kurortów Europy Południowej, a także wybranych lokalizacji Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji oraz Ameryki Łacińskiej.

  • Utrzymywanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji z rosnącym udziałem e-commerce

Elementem naszej strategii jest również utrzymanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji. Współpracujemy z ponad 400 agencjami turystycznymi, w tym ze wszystkimi największymi w krajach bałtyckich. Prowadzimy również własne biura sprzedaży w głównych miastach Litwy, Łotwy i Estonii, a ponadto inwestujemy w dalszy rozwój kanału e-commerce. Sprzedaż on-line realizujemy poprzez własne strony internetowe, a także za pośrednictwem międzynarodowej platformy GDS (Global Distribution Systems), gdzie oferujemy bilety lotnicze. Sprzedaż w kanale e-commerce systematycznie rośnie, zwiększa się również udział tego kanału w naszym miksie sprzedażowym. W 2019 r. wartość sprzedaży w kanale e-commerce wyniosła 27 mln EUR, a jej udział w łącznych przychodach sięgnął 14%. Na naszych stronach internetowych zanotowaliśmy w tym okresie około 3,85 mln unikalnych wizyt.

  • Dalszy wzrost skali działalności w połączeniu z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności i generowania gotówki

Rosnący popyt na ofertowane przez nas wyjazdy jest motorem wzrostu skali działalności oraz udziału rynkowego i przekłada się na dynamiczny wzrost wyników finansowych. Naszym celem strategicznym jest utrzymanie wysokich wskaźników rentowności i poziomu generowania środków pieniężnych, umożliwiających wypłatę dywidendy naszym akcjonariuszom. Na co dzień monitorujemy rentowność oraz dynamikę sprzedaży i poszukujemy lepszych warunków kontraktowych przez cały sezon. Przekłada się to na możliwość utrzymania wysokich marż i zapewnienia rentownego wzrostu biznesu.

  • Regularne wypłaty dywidendy akcjonariuszom

Nasz model biznesowy charakteryzuje się wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej (przekraczającymi 100% EBITDA) oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi, co pozwala na wypłatę znaczącej części zysków akcjonariuszom. Regularna wypłata dywidendy jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii.

W długim terminie Zarząd zakłada rekomendowanie corocznej wypłaty dywidendy na poziomie 70–80% zysk netto.