Aktualności i komunikaty prasowe

Powrót do listy aktualności
2019 07 31

Novaturas publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 r.: stabilna sprzedaż, rentowność pod presją

W pierwszej połowie 2019 r., w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, liczba klientów Grupy Novaturas wzrosła o 1,9%, a jej przychody zwiększyły się o 3,8% w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku. Nadpodaż na rynku, która utrzymuje się od 2018 r., wpłynęła jednak negatywnie na rentowność Grupy, podobnie jak całego sektora.

W pierwszym półroczu 2019 r. z usług Grupy Novaturas skorzystało ponad 137 tysięcy osób, czyli o 1,9% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Novaturas osiągnął wzrost liczby klientów na Łotwie i w Estonii o odpowiednio 8,8% i 8,3%, natomiast na Litwie odnotował spadek o 3,3% r/r. Przełożyło się to na 3,8-proc. wzrost łącznych przychodów, które sięgnęły 83,2 mln EUR.

Turcja, która – ze względu dobry stosunek ceny do jakości oraz szeroki wybór hoteli – pozostaje najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów wśród mieszkańców krajów bałtyckich w sezonie letnim, odpowiadała za ponad połowę przychodów ze sprzedaży wczasów zorganizowanych w drugim kwartale 2019 r. i ponad jedną trzecią przychodów narastająco w I półroczu 2019 r.

– Zdolność do utrzymywania rosnącej sprzedaży na dynamicznym i konkurencyjnym rynku jest niewątpliwą siłą Grupy Novaturas. Konkurujemy poprzez coraz bardziej zróżnicowaną ofertę dostępną w przystępnej cenie. W bieżącym sezonie ofertę wyjazdów długodystansowych powiększyliśmy o kilka perspektywicznych kierunków, takich jak Bali, Meksyk czy Seszele, natomiast średnia cena naszych wycieczek od dwóch lat utrzymuje się na podobnym poziomie – wskazała Audronė Keinytė, prezes Novaturas.

Dynamiczny rozwój branży turystycznej w krajach bałtyckich w ostatnich latach przyciągnął nowych graczy, co jeszcze bardziej zwiększyło konkurencję na rynku. W połączeniu z gorącą pogodą w krajach bałtyckich, zwłaszcza w czerwcu, doprowadziło to do nadpodaży na rynku, negatywnie wpływając na rentowność całego sektora.

W pierwszym półroczu 2019 r. zysk brutto Grupy Novaturas spadł o 28,7% r/r do 10,7 mln EUR, natomiast EBITDA wyniosła 1,7 mln EUR (wobec 5,9 mln EUR w I półroczu 2018 r.), co przełożyło się na zysk netto w wysokości 0,4 mln EUR (wobec 4,4 mln EUR w I półroczu 2018 r.).
– Przykładamy dużą wagę do tego, by trzymać koszty pod kontrolą i stale dążymy do zwiększania naszej wydajności. W I półroczu 2019 r. koszty ogólnego zarządu (bez uwzględnienia pozycji o charakterze jednorazowym) zmalały o 4,9% r/r, natomiast łączne koszty operacyjne Grupy wzrosły tylko o 0,9% r/r, podczas gdy całkowite przychody w tym okresie wzrosły o 3,8% r/r.

Nieustannie poszukujemy możliwości dalszej poprawy efektywności, przy zachowaniu wysokiego poziomu świadczonych usług – powiedział Tomas Staskunas, dyrektor finansowy Novaturas.

– W pierwszej połowie br. na naszą rentowność nadal nieznacznie wpływały wyższe koszty związane ze zmianą głównego przewoźnika lotniczego, dokonaną w IV kwartale 2018 r., niemniej jednak efekt ten zanika i nie powinien już obciążać naszych wyników finansowych – wyjaśnił dyrektor finansowy.

– Będziemy bronić naszej wiodącej pozycji na rynku. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną i różnorodną ofertę na nadchodzący sezon zimowy 2019/2020, a znaczna jej część została już zarezerwowana. Odnotowaliśmy 5-procentowy wzrost rezerwacji r/r przy istotnie wyższej rentowności w porównaniu z poprzednim rokiem. W przyszłym sezonie letnim zamierzamy zaoferować podobną liczbę miejsc jak w 2019 roku, stale poszukując możliwości dalszego poszerzenia oferty. Zamierzamy m.in. zwiększyć sprzedaż wycieczek krajoznawczych, a nowa oferta objazdowych wycieczek samolotowych jest już dostępna na rynkach łotewskim i estońskim – zapowiedziała dyrektor generalna Novaturas Audronė Keinytė.
 

Grupa Novaturas – wybrane wyniki finansowe

(tys. EUR )

I półrocze 2019

I półrocze 2018

Zmiana r/r

Przychody

83 260

80 239 

+3,8%

Zysk brutto

10 060

14 113 

-28,7%

EBITDA

1 728

5 875

-70,6%

Zysk netto

437

4 402

-90,1%

O Grupie Novaturas

Grupa Novaturas jest wiodącym operatorem turystycznym w krajach bałtyckich. Od 21 marca 2018 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Nasdaq w Wilnie.

Novaturas powstał w 1999 r., a w 2004 r. osiągnął pozycję lidera w krajach bałtyckich. Poza krajami bałtyckimi, Novaturas zaczął też oferować swoje produkty na Białorusi, gdzie prowadzi sprzedaż poprzez partnerów lokalnych.

Atrakcyjna i dobrze dopasowana oferta, silna marka oraz wysoka jakość świadczonych usług sprawiają, że Novaturas wciąż zdobywa nowych klientów. Grupa oferuje zarówno w pełni zorganizowane wczasy letnie i zimowe, jak również lotnicze i autokarowe wycieczki objazdowe do ponad 30 miejsc na całym świecie, w tym do najbardziej popularnych kurortów Europy Południowej, a także wybranych lokalizacji Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji oraz Ameryki Łacińskiej.

Elementem strategii Grupy jest utrzymywanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji. Novaturas współpracuje z ponad 400 agencjami turystycznymi, w tym ze wszystkimi największymi w krajach bałtyckich, oraz ponad 60 na Białorusi. Prowadzi również własne biura

sprzedaży w głównych miastach Litwy, Łotwy i Estonii, a ponadto inwestuje w dalszy rozwój kanału e-commerce.

Model biznesowy Grupy Novaturas charakteryzuje się wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi, co pozwala na wypłatę znaczącej części zysków akcjonariuszom. Regularna wypłata dywidendy jest jednym z kluczowych elementów strategii Spółki. Zarząd zakłada rekomendowanie corocznej wypłaty dywidendy na poziomie 70–80% zysku netto.

Informacje o Spółce

Poznaj nas lepiej! Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Company Profile, w którym przybliżamy działalność Grupy Novaturas – nasz model biznesowy, wyniki finansowe oraz strategię rozwoju.

Profil firmy .PDF