Dla inwestorów

Notowania akcji

Novaturas AB zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i Nasdaq w Wilnie 21 marca 2018 r. Akcje Spółki notowane są równolegle na rynku głównym GPW w systemie notowań ciągłych pod oznaczeniem „NTU” oraz na głównym rynku Nasdaq w Wilnie pod oznaczeniem „NTU1L”.

GPW w Warszawie

PLN
Debiut
Najwyższy kurs
Najniższy kurs
Kapitalizacja
mln PLN

NASDAQ w Wilnie

EUR
Debiut
Najwyższy kurs
Najniższy kurs
Kapitalizacja
mln EUR