Investorile

Osanike struktuur

Novaturase osanike struktuur

Osanikud, kellel on vähemalt 5% hääleõigus üldkoosolekul

Aktsiad ja nendest tulenevate häälte arv

Aktsiakapitali ja häälte
osakaal üldkoosolekul

Central European Tour Operator S.a.r.l. 1)

3 700 874

47,40%

Ugnius Radvila

740 702

9,49%

Rytis Šūmakaris

535 278

6,86%

Vidas Paliūnas

535 278

6,86%

Others (free float)

2 294 868

29,39%

Total

7 807 000

100.00%

 1) Central European Tour Operator S.a.r.l. on äriühing, mis kuulub Polish Enterprise Fund VI-le, mida haldab Enterprise Investors