Investorile

Põhinäitajad

Novaturas grupi peamised finantsnäitajad

     

Finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)

2015

2016

2017

2018

2019

Müügitulu

99,091

101,525

141,147

182,032

179,723

Müüdud toodete ja teenuste maksumus

(81,895)

(83,762)

(114,345)

(155,753)

(157,839)

Brutokasum

17,196

17,763

26,802

26,279

21,884

Brutokasumi marginaal

17.4%

17.5%

19.0%

14.4%

12,2%

Põhitegevuse kulud

(11,821)

(12,207)

(16,295)

18,648

(18,252)

Tegevuskasum (EBIT)

5,319

5,356

10,479

7,643

3,741

EBIT marginaal

5.4%

5,3%

7.4%

4.2%

2.1%

Põhivara kulum ja väärtuse langus

222

276

310

266

522

EBITDA

5,541

5,632

10,789

7,908

4,263

EBITDA marginaal

5.6%

5.5%

7.6%

4.3%

2.4%

Netokasum 

2,245

4,462

8,329

5,415

4,214

Finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)

2.3%

4.4%

5.9%

3.0%

2,3%