Investorile

Põhinäitajad

Novaturas grupi peamised finantsnäitajad

     

Finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)

2016

2017

2018

2019

2020

Müügitulu

101,525

141,147

182,032

179,723

32,894

Müüdud toodete ja teenuste maksumus

(83,762)

(114,345)

(155,753)

(157,839)

(29,299)

Brutokasum

17,763

26,802

26,279

21,884

3,595

Brutokasumi marginaal

17.5%

19.0%

14.4%

12,2%

10,9%

Põhitegevuse kulud

(12,207)

(16,295)

18,648

(18,252)

(7,346)

Tegevuskasum (EBIT)

5,356

10,479

7,643

3,741

(3,564)

EBIT marginaal

5,3%

7.4%

4.2%

2.1%

-10,8%

Põhivara kulum ja väärtuse langus

276

310

266

522

441

EBITDA

5,632

10,789

7,908

4,263

(3,123)

EBITDA marginaal

5.5%

7.6%

4.3%

2.4%

-10,1%

Netokasum 

4,462

8,329

5,415

4,214

(5,750)

Finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)

4.4%

5.9%

3.0%

2,3%

-17,5%