Investorile

Põhinäitajad

Novaturas grupi peamised finantsnäitajad

     

Finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)

2015

2016

2017

Müügitulu

99,091

101,525

141,147

Müüdud toodete ja teenuste maksumus

(81,895)

(83,762)

(114,345)

Brutokasum

17,196

17,763

26,802

Brutokasumi marginaal

17.4%

17.5%

19.0%

Põhitegevuse kulud

(11,821)

(12,207)

(16,473)

Tegevuskasum (EBIT)

5,319

5,356

10,301

EBIT marginaal

5.4%

5.3%

7.3%

Põhivara kulum ja väärtuse langus

222

276

310

EBITDA

5,541

5,632

10,611

EBITDA marginaal

5.6%

5.5%

7.5%

Netokasum 

2,245

4,462

8,151

Puhaskasumi marginaal

2.3%

4.4%

5.8%