Investorile

Põhinäitajad

Novaturas grupi peamised finantsnäitajad

     

Finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)

2015

2016

2017

2018

Müügitulu

99,091

101,525

141,147

182,032

Müüdud toodete ja teenuste maksumus

(81,895)

(83,762)

(114,345)

(155,753)

Brutokasum

17,196

17,763

26,802

26,279

Brutokasumi marginaal

17.4%

17.5%

19.0%

14.4%

Põhitegevuse kulud

(11,821)

(12,207)

(16,295)

18,648

Tegevuskasum (EBIT)

5,319

5,356

10,479

7,643

EBIT marginaal

5.4%

5,3%

7.4%

4.2%

Põhivara kulum ja väärtuse langus

222

276

310

266

EBITDA

5,541

5,632

10,789

7,908

EBITDA marginaal

5.6%

5.5%

7.6%

4.3%

Netokasum 

2,245

4,462

8,329

5,415

Finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)

2.3%

4.4%

5.9%

3.0%