O nas

Struktura Grupy

Grupa Novaturas ma strukturę holdingową, w której spółką dominującą jest AB Novaturas. Spółka ta prowadzi jednocześnie działalność operacyjną – bezpośrednio oraz poprzez spółki zależne na poszczególnych rynkach – na Litwie, Łotwie i w Estonii.AB NOVATURAS
100%
SIA Novaturas
100%
OU Novatours
100%
UAB Aviaturas
ir Partneriai
100%
SRL Novatours
Holidays
Spółka SRL Novatours Holidays nie prowadzi działalności.

Informacje o Spółce

Poznaj nas lepiej! Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Company Profile, w którym przybliżamy działalność Grupy Novaturas – nasz model biznesowy, wyniki finansowe oraz strategię rozwoju.

Company profile .PDF