O nas

Władze Spółki

Zarząd

Nasi menedżerowie związani są ze spółką od wielu lat. Posiadają szeroką wiedzę i wieloletnią praktykę na rynku turystycznym, a także dogłębną znajomość oferty Grupy, będąc tym samym gwarantem skutecznej realizacji przyjętej strategii.

Zarząd Spółki składa się z trzech członków wybieranych na trzyletnią kadencję. Prezes Zarządu wybierany jest przez Zarząd spośród swoich członków. Zarząd powołuje również Dyrektora Generalnego (CEO) po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Obecnie stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego sprawuje ta sama osoba – Audronė Keinytė.


keinyte_5662-e0f2655f9e6de87fe70678e078f745d0.jpg
Audronė Keinytė
Prezes zarządu, dyrektor generalna (CEO)

Biografia

Audronė Keinytė dołączyła do Novaturas w 2006 roku. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę o branży oraz produktach turystycznych. Początkowo była przedstawicielką Novaturas na rynkach zagranicznych. W latach 2009–2010 zajmowała stanowisko Głównego Kierownika Usług za Granicą, a od 2010 roku odpowiadała przede wszystkim za rozwój i zakupy. Od 2018 roku Audronė Keinytė jest członkiem zarządu Novaturas. W styczniu 2019 roku została powołana na stanowisko prezes zarządu i dyrektor generalnej spółki.

Ukończyła Uniwersytet Wileński na Wydziale Filozoficznym i uzyskała tytuł magistra i licencjata z socjologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w branży hotelarskiej – od 2001 do 2003 roku była kierownikiem Front Office w Hotel Centro Kubas.

staskunas_5888-ec4a20492b0b67af93e6f0b5ca21f05f.jpg
Tomas Staškūnas
Członek zarządu, dyrektor finansowy (CFO)

Biografia

Tomas Staškūnas związany jest z Novaturas od 8 lat. Jest odpowiedzialny przede wszystkim za sprawozdawczość finansową, budżetowanie, relacje z instytucjami finansowymi i organizację procesu księgowego.

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Vytautas Magnum University na Wydziale Biznesu i Zarządzania. Uzyskał tytuł magistra finansów i bankowości. Ukończył również studia licencjackie w zakresie biznesu i administracji.

cepanskiene_9707-afc72603eca0f0fb9e334a77b6d63849.jpg
Birutė Čepanskienė
Członek zarządu, dyrektor handlowa (CCO)

Biografia

Birutė Čepanskienė związana jest z Novaturas od 2001 roku. Od początku odpowiada w naszej firmie za sprzedaż i rezerwacje – pod koniec 2011 roku została dyrektorem ds. produktów.

Ukończyła Vytautas Magnum University, uzyskując stopień magistra w zakresie sprzedaży, dystrybucji i marketingu. Wcześniej zdobyła tytuł licencjata z turystyki i zarządzania hotelami w Kowieńskim College'u oraz ukończyła kursy języka angielskiego i literatury na Uniwersytecie Nottingham Trent.Rada Nadzorcza

Zgodnie ze statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych na trzyletnią kadencję.


sebastian-krol_2028-c8b9981f13c40027ddcdba1796f90c88.jpg
Sebastian Janusz Król
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Biografia

Sebastian Król od 2001 roku współpracuje z Enterprise Investors, obecnie jest partnerem. Zasiada w radach nadzorczych spółek znajdujących się w portfolio funduszu. Jest również dyrektorem funduszy zarządzanych przez Enterprise Investors. W latach 2009–2015 pełnił funkcję dyrektora w Enterprise Investors Corporation.

Ukończył Uniwersytet Łódzki, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii.

ugnius-radvila_2224-269e4567923cbcc35f39c0165e0a032d.jpg
Ugnius Radvila
Członek Rady Nadzorczej

Biografia

Ugnius Radvila związany jest ze Spółką od jej utworzenia. W latach 1999–2011 r. kierował wileńskim oddziałem, a od 2004 roku jest konsultantem Spółki. W latach 1995-2004 sprawował również funkcję dyrektora ds. turystyki w Interservis kelionių agentūra UAB.

Ukończył wydział komunikacji na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie uzyskał tytuł magistra komunikacji i informacji (program komunikacji międzynarodowej).

vidas-paliunas_3969-cf3584158075bd4c5b4310566272bae4.jpg
Vidas Paliūnas
członek Rady Nadzorczej

Biografia

Vidas Paliūnas uczestniczył w tworzeniu spółki Novaturas UAB, która powstała w wyniku połączenia trzech biur podróży – jednym z nich było Biuro podróży DELTA, gdzie Vidas Paliūnas był dyrektorem zarządzającym. W latach 2009–2018 był członkiem zarządu Novaturas, a począwszy od lutego 2018 r. zasiada w radzie nadzorczej.

Ukończył studia informatyczne na Politechnice w Chemnitz w Niemczech.

franz-full-1x1_8509-36936191c7b19e800a4f5fcc64934280.jpg
Franz Leitner
Członek Rady Nadzorczej

Biografia

Franz Leitner posiada szeroką wiedzę o europejskich rynkach turystycznych, w szczególności krajów niemieckojęzycznych (DACH), Europy Środkowo-Wschodniej oraz Rosji. W latach 1994-2007 zdobył duże doświadczenie piastując kierownicze stanowiska w Thomas Cook / Neckermann oraz w TUI jako dyrektor generalny na Austrię, Europę Środkowo-Wschodnią i Rosję. Od 2007 r. świadczy usługi konsultingowe i z zakresu doradztwa transakcyjnego oraz pełni funkcje nadzorcze dla międzynarodowych klientów z branży turystycznej.

Ukończył Kolegium Turystyczne w Innsbrucku w Austrii.

1x1-copy_1068-2ee65e9fca3abea896b07473f65e296a.png
Piotr Nowjalis
Członek Rady Nadzorczej

Biografia

Piotr Nowjalis posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Zajmował stanowiska kierownicze i nadzorcze w wielu spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym CCC (jedna z największych detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej), AB (największy dystrybutor IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) i Dino Polska (sieć supermarketów).

Ukończył studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Prawa i Administracji).

Informacje o Spółce

Poznaj nas lepiej! Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Company Profile, w którym przybliżamy działalność Grupy Novaturas – nasz model biznesowy, wyniki finansowe oraz strategię rozwoju.

Company Profile .PDF