Dla inwestorów

Wyniki finansowe

Wybrane wyniki finansowe Grupy Novaturas

     

Wyniki finansowe (tys. EUR)

2016

2017

2018

2019

2020

Sprzedaż

101 525

141 147

182 032

179,723

32,894

Koszty sprzedaży

(83 762)

(114 345)

(155 753)

(157,839)

(29,299)

Zysk brutto na sprzedaży

17 763

26 802

26 279

21,884

3,595

Marża brutto na sprzedaży

17,5%

19,0%

14,4%

12,2%

10,9%

Koszty działalności operacyjnej

(12 207)

(16 295)

18 648

(18,252)

(7,346)

Zysk operacyjny (EBIT)

5 356

10 479

7 643

3,741

(3,564)

Marża operacyjna

5,3%

7,4%

4,2%

2.1%

-10,8%

Amortyzacja

276

310

266

522

441

EBITDA

5 632

10 789

7 908

4,263

(3,123)

Marża EBITDA

5,5%

7,6%

4,3%

2.4%

-10,1%

Zysk netto

4 462

8 329

5 415

4,214

(5,750)

Rentowność netto

4,4%

5,9%

3,0%

2,3%

-17,5%