Dla inwestorów

Wyniki finansowe

Wybrane wyniki finansowe Grupy Novaturas

     

Wyniki finansowe (tys. EUR)

2015

2016

2017

Sprzedaż

99 091

101 525

141 147

Koszty sprzedaży

-81 895

-83 762

-114 345

Zysk brutto na sprzedaży

17 196

17 763

26 802

Marża brutto na sprzedaży

17,4%

17,5%

19,0%

Koszty działalności operacyjnej

-11 821

-12 207

-16 473

Zysk operacyjny

5 319

5 356

10 301

Marża operacyjna

5,4%

5,3%

7,3%

Amortyzacja

222

276

310

EBITDA

5 541

5 632

10 611

Marża EBITDA

5,6%

5,5%

7,5%

Zysk netto

2 245

4 462

8 151

Rentowność netto

2,3%

4,4%

5,8%