Dla inwestorów

Wyniki finansowe

Wybrane wyniki finansowe Grupy Novaturas

     

Wyniki finansowe (tys. EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

Sprzedaż

99 091

101 525

141 147

182 032

179,723

Koszty sprzedaży

(81 895)

(83 762)

(114 345)

(155 753)

(157,839)

Zysk brutto na sprzedaży

17 196

17 763

26 802

26 279

21,884

Marża brutto na sprzedaży

17,4%

17,5%

19,0%

14,4%

12,2%

Koszty działalności operacyjnej

(11 821)

(12 207)

(16 295)

18 648

(18,252)

Zysk operacyjny (EBIT)

5 319

5 356

10 479

7 643

3,741

Marża operacyjna

5,4%

5,3%

7,4%

4,2%

2.1%

Amortyzacja

222

276

310

266

522

EBITDA

5 541

5 632

10 789

7 908

4,263

Marża EBITDA

5,6%

5,5%

7,6%

4,3%

2.4%

Zysk netto

2 245

4 462

8 329

5 415

4,214

Rentowność netto

2,3%

4,4%

5,9%

3,0%

2,3%