Dla inwestorów

Wyniki finansowe

Wybrane wyniki finansowe Grupy Novaturas

     

Wyniki finansowe (tys. EUR)

2015

2016

2017

2018

Sprzedaż

99 091

101 525

141 147

182 032

Koszty sprzedaży

(81 895)

(83 762)

(114 345)

(155 753)

Zysk brutto na sprzedaży

17 196

17 763

26 802

26 279

Marża brutto na sprzedaży

17,4%

17,5%

19,0%

14,4%

Koszty działalności operacyjnej

(11 821)

(12 207)

(16 295)

18 648

Zysk operacyjny (EBIT)

5 319

5 356

10 479

7 643

Marża operacyjna

5,4%

5,3%

7,4%

4,2%

Amortyzacja

222

276

310

266

EBITDA

5 541

5 632

10 789

7 908

Marża EBITDA

5,6%

5,5%

7,6%

4,3%

Zysk netto

2 245

4 462

8 329

5 415

Rentowność netto

2,3%

4,4%

5,9%

3,0%