Investuotojams

Bendrovės valdymas

Mes, kaip bendrovė, kurios akcijomis prekiaujama Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose, pripažįstame tinkamo bendrovės valdymo svarbą ir siekiame kiek įmanoma laikytis WSE geriausios praktikos taisyklių ir „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso.

Šie dokumentai – tai viešai listinguojamų bendrovių valdymo organų ir jų akcininkų vykdomų procedūrų taisyklių ir rekomendacijų rinkiniai. Dokumentai pateikiami internete: atitinkamai www.gpw.pl/dobre-praktyki ir www.nasdaqbaltic.com/en/products-services/rules-and-regulations/nasdaq-omx-vilnius/.

Ypač siekiame užtikrinti maksimalų, kiek tai įmanoma teisiškai ir praktiškai, skaidrumą naudojant daugiakalbę bendrovės svetainę. Be to, mūsų Stebėtojų taryboje bus du nepriklausomi nariai. Tačiau dėl, inter alia, Lenkijos ir Lietuvos bendrovių teisės skirtumų, Bendrovė nesilaikys tam tikrų kodekso taisyklių.

I. WSE geriausios praktikos taisyklių principai, kurių Bendrovė nesilaikys (arba laikysis iš dalies) [PDF] – ištrauka iš prospekto
II. „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso principai, kurių bendrovė nesilaikys (arba laikysis iš dalies) [PDF] - ištrauka iš prospekto

Laikydamiesi taikomų reglamentų, ketiname kiekvienais metais skelbti pareiškimą dėl bendrovių valdymo taisyklių taikymo. Šis pranešimas bus įtrauktas į Bendrovės metinę ataskaitą. Taikydami principą „laikykis taisyklių arba pasiaiškink“, apie bet kokius nuolatinius arba pavienius bendrovių valdymo taisyklių nesilaikymo atvejus nedelsdami pranešime.

2018.03.21 Bendrovės valdysena - Ataskaita EBI nr. 3/2018 (angl.) [PDF]

 

BENDROVĖS DOKUMENTAI 

AB „Novaturas“ bendrovės įstatai [PDF]