Investuotojams

Kalendorius

2019.02.15

Sausio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2019.02.19

2018 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė

2019.03.15

Vasario mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2019.03.28

Pranešimas apie akcininkų susirinkimo sušaukimą

2019.04.15

Kovo mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

Iki 2019.04.30

Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai

2019.04.30

2019 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė

2019.05.15

Balandžio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2019.06.17

Gegužės mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2019.07.16

Birželio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2019.07.30

2019 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė

2019.08.14

Liepos mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2019.09.16

Rugpjūčio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2019.10.15

Rugsėjo mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2019.10.29

2019 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė

2019.11.15

Spalio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2019.12.16

Lapkričio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2020.01.15

Gruodžio mėnesio apyvarta ir klientų skaičius

2020.02.11

2019 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė