Apie mus

Grupės struktūra

„Novaturo“ įmonių grupė yra kontroliuojančioji struktūra, kurioje AB „Novaturas“ yra patronuojančioji įmonė, veiklą vykdanti tiesiogiai ir per patronuojamąsias įmones atitinkamose rinkose – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

AB NOVATURAS
100%
SIA Novaturas
100%
OU Novatours
100%
UAB Aviaturas
ir Partneriai
100%
SRL Novatours
Holidays
* „SRL Novatours Holidays“ veiklos nevykdo