Investuotojams

Dividendai

Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių mūsų strategijos dalių. Mūsų verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais ir mažomis kapitalo investicijomis. Bendrovei nepriklauso jokie viešbučiai, orlaiviai ar autobusai, ir mes neplanuojame į tokį turtą investuoti – laikomės nuomonės, kad pagrindinė mūsų veikla gali atnešti didesnę grąžą negu investicijos į ilgalaikį turtą. Būtent todėl didžiąją dalį savo pelno galime išmokėti akcininkams.

Ilgalaikėje perspektyvoje valdyba ketina rekomenduoti dividendais kasmet išmokėti 70–80 proc. grynojo bendrovės pelno. Dividendų mokėjimas tvirtinamas visuotiniame susirinkime, jam turi pritarti kvalifikuota dauguma, t. y. du trečdaliai visuotiniame susirinkime dalyvaujančių akcininkų. 

Dividendų politiką reguliariai peržiūrės valdyba, ir visos rekomendacijos dėl dividendų mokėjimo bus formuojamos atsižvelgiant į numatomas bendrovės perspektyvas, planuojamas pajamas, pinigų poreikius, finansinę būklę, likvidumo rodiklius ir plėtros planus.

2018 m. akcininkams išmokėti dividendai (po „Novaturo“  debiuto Varšuvos  ir  „Nasdaq Vilnius"  vertybinių popierių biržose 2018 m. kovo mėn.)

Dividendai už laikotarpį

Bendra išmokėtų dividendų suma (tūkst., EUR)

Dividendai už vieną akciją  (EUR)

2018 m. (6 mėn.)

4 060

0.52

 

20142017 m. akcininkams išmokėti dividendai:

Dividendai per metus

Bendra išmokėtų dividendų suma (tūkst., EUR)

Dividendai už vieną akciją 1) (EUR)

2017 m.

4 500

0,58

2016 m.

5 000

0,64

2015 m.

4 000

0,51

2014 m.

20 000

2,56

1) Dividendų už vieną akciją vertė buvo apskaičiuota pagal akcijų skaičių po padalijimo, atlikto remiantis 2018 m. sausio 16 d. visuotinio susirinkimo rezoliucija.