Naujienos ir pranešimai spaudai

Atgal į naujienas
2020 06 30

Pokyčiai bendrovės valdymo struktūroje

Visuotinio akcininkų susirinkimo metu, akcininkų siūlymu, pakeista Bendrovės valdymo struktūra – atsisakyta Bendrovės stebėtojų tarybos. Bendrovė turės tik vieną kolegialų organą – valdybą, kuriai perduota dalis priežiūros funkcijų. Naują valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių 2 yra nepriklausomi. Buvusios valdybos nariai sudaro aukščiausių Bendrovės vadovų komandą.

Atsižvelgiant į Bendrovės akcininkų struktūrą, Bendrovės dydį, darbuotojų skaičių ir įmonių grupės struktūrą, priimti korporatyvinio valdymo pakeitimai leis supaprastinti Bendrovės valdymą, taip pat padaryti jį efektyvesnį. Didesnis nepriklausomų narių įtraukimas į bendrovės valdymą, o ne į priežiūrą, sudarys galimybių papildyti turimas Bendrovės kompetencijas ir maksimaliai išnaudoti dabartinės vadovybės žinias, patirtį ir kartu įtraukti naujų požiūrių, gerosios valdysenos praktikų į Bendrovės veiklą. Siūlomais pokyčiais stiprinamas ir grupės valdymas – valdybos kompetencijai priskiriama daugiau sprendimų, susijusių ir su dukterinėmis įmonėmis. Toks valdymo modelis rekomenduojamas tarp efektyviausių korporatyvinio valdymo formų, užtikrina akcininkų ir kitų suinteresuotų šalių atstovavimą, Bendrovės veiklos našumą ir produktyvumą.

Nauji Bendrovės valdybos nariai – kompetentingi ir sukaupę reikiamos patirties profesionalai.

Andrius Jurkonis - investicinio fondo Axia Capital Fund valdytojas ir sertifikuotas finansų analitikas. Yra sukaupęs ilgametę patirtį eidamas vadovaujančias pareigas bendrovėse „Euroapotheca“, „VST“, Swedbank”. A. Jurkonis yra įgijęs ekonomikos bakalaurą bei magistrą Vilniaus universitete. Šiuo metu eina „New Pharma CEE“ direktoriaus pareigas, yra UAB „Blue flight“, UAB „Gusania“ partneris. Bendrovės akcijų neturi.

Virginijus Lepeška – vadybos konsultacijų ir mokymų įmonės “OVC Consulting” valdybos pirmininkas ir konsultantas. Yra sukaupęs didžiulę patirtį organizacijų konsultavimo, įmonių valdymo, strateginio valdymo klausimais. Nuo 2003 metų įvairiose įmonėse eina valdybos ir stebėtojų tarybos nario pareigas. Virginijus Lepeška yra įgijęs socialinių mokslų srities (psichologijos) daktaro laipsnį Vilniaus universitete. Šiuo metu eina UAB „Svenheim“, UAB „Alma littera“ valdybos nario ir UAB „Ruptela“ patariamosios valdybos nario pareigas. Taip pat yra Paramos vaikams centro valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi.

Janek Pohla – „Tahe Outdoors“ įkūrėjas ir valdybos narys, Estijos prekybos ir pramonės rūmų valdybos narys. „Tahe Outdoors“ – daugiau nei 25 metus sėkmingai veikianti vandens sporto įrangos gamintoja ir platintoja, viena iš srities lyderių Europoje. Nuo 2004 m. įvairiose įmonėse eina valdybos nario pareigas. Janek Pohla Tartu universitete yra įgijęs verslo administravimo bakalaurą ir magistrą (MBA). Jis yra Estijoje veikiančios „Rendez Vous OU“ vadovas, kuri nuo birželio valdo 10,25 proc. „Novaturo“ grupės akcijų, taip pat atskirų Tahe outdoors“ grupės įmonių valdybų narys.

Ugnius Radvila ir Vidas Paliūnas – ilgamečiai Bendrovės akcininkai ir valdymo struktūrų nariai, valdantys atitinkamai 9,49 ir 6,86 proc. grupės akcijų. Vidas Paliūnas yra buvęs Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas, Ugnius Radvila – buvęs stebėtojų tarybos narys.