Naujienos ir pranešimai spaudai

Atgal į naujienas
2018 03 07

NESKIRTA IŠLEISTI, SKELBTI ARBA PLATINTI NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE, JAPONIJOJE ARBA BET KOKIOSE KITOSE JURISDIKCIJOSE, KUR TAI BŪTŲ NETEISĖTA 

Šis pranešimas spaudai yra reklama, o ne prospektas taikomuose įstatymuose numatyta prasme. Šis pranešimas spaudai nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius arba kvietimas pateikti pasiūlymą pirkti vertybinius popierius. Bet koks šiame pranešime spaudai minimas vertybinių popierių viešas siūlymas teikiamas tik remiantis ta informacija, kuri yra prospekte (toliau – Prospektas), kurį AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) paskelbė dėl planuojamo pirminio viešo savo akcijų siūlymo Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje, taip pat dėl jų įtraukimo į prekybą ir prekybos jomis pradžios reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir su kuriuo galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje(www.novaturasgroup.com). Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas yra paskelbtas (i) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie interneto svetainėje(www.dm.pkobp.pl), (ii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių kalbą „Swedbank“, AB lietuviškoje interneto svetainėje(www.swedbank.lt); ir (iii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į estų kalbą „Swedbank“, AB estiškoje interneto svetainėje(www.swedbank.ee).


„Novaturas“ didina vasaros programą

 
  • Didžiausias Baltijos šalyse kelionių operatorius „Novaturas“ didina 2018 metų sezono kelionių programą 30 proc., lyginant  su 2017 m.  vasaros programa. 
  • Toks sprendimas priimtas siekiant patenkinti nuosekliai augančią grupės siūlomų kelionių paketų paklausą. Išankstiniai 2018 metų vasaros sezono pardavimai vasario pabaigoje buvo 56 proc. didesni, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. 

“2018-ieji atrodo daug žadantys „Novaturo“ grupei. Pastaraisiais mėnesiais mes fiksuojame klientų aktyvumo rekordus. 2018 m. vasaros išankstinių pardavimų augimo dinamika, netgi lyginant ją su labai sėkmingais 2017-aisiais, leidžia tikėtis itin gerų įmonės pardavimų, pelningumo ir apyvartinių lėšų rodiklių ir 2018 metais“, - sakė „Novaturo“ generalinis direktorius  Linas Aldonis. 

 

Apie bendrovę „Novaturas“

„Novaturo“ įmonių grupė pagal pardavimų vertę ir keleivių skaičių lenkia visas kitas Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose dirbančias kelionių operatores. Grupė organizuoja daugiau kaip 40 proc. visų regiono užsakomųjų skrydžių.

1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere ir iki šiol lenkia visus konkurentus. Bendrovės konkurencingumo pamatas – patikimas ir gerai žinomas prekių ženklas, aukštas klientų lojalumo lygis ir puikūs ryšiai su kelionių agentūromis bei paslaugų teikėjais. Būtent todėl „Novaturas“ savo klientams gali pasiūlyti patrauklias kainas ir plačią produktų įvairovę. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi ne tik Baltijos šalyse, bet ir Baltarusijoje, kurioje platinimą vykdo vietos partneriai. 

Grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Grupė siekia išlaikyti pardavimo tinklo įvairovę ir vienas kitą papildančius pardavimo kanalus. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis bei daugiau kaip 60 Baltarusijoje veikiančių agentūrų. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos sistemos plėtrą.

Augant grupės rengiamų kelionių paklausai, didėja veiklos apimtys ir „Novaturui“ priklausanti rinkos dalis. Tai savo ruožtu lemia spartų finansinių rezultatų augimą. Palyginti su ankstesniais metais, 2017 m. „Novaturo“ grupės pajamos išaugo 40 proc. ir siekė 141 mln. eurų. EBITDA siekė 10,6 mln. eurų, o grynasis pelnas – beveik 8,2 mln. eurų, t. y. rezultatai pagal abu rodiklius buvo beveik du kartus didesni nei 2016 mŠis pranešimas spaudai nėra prospektas Direktyvos 2003/71/EB prasme ir jame nėra, jis pats kaip toks nėra, taip pat jis nėra dalis kokio nors siūlymo arba kvietimo, arba kvietimo pateikti siūlymą dėl vertybinių popierių, ir juo neturėtų būti remiamasi dėl jokios sutarties arba įsipareigojimo. Šiame pranešime spaudai minimas vertybinių popierių siūlymas (toliau – Siūlymas) ir šio pranešimo spaudai ir kitos su Siūlymu susijusios informacijos platinimas gali būti ribojamas įstatymais tam tikrose jurisdikcijose ir asmenys, pas kuriuos patenka koks nors šiame pranešime spaudai minimas dokumentas ar kita informacija, turėtų tai žinoti ir tokių ribojimų laikytis. Tokių ribojimų nesilaikymas gali būti laikomas atitinkamoje jurisdikcijoje taikomų vertybinių popierių įstatymų pažeidimu.

Šis pranešimas spaudai nėra siūlymas parduoti Bendrovės vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jame minimi Bendrovės vertybiniai popieriai negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose, jei jie nėra registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą (su pakeitimais) arba jei pagal šį įstatymą jiems netaikoma išimtis dėl tokio registravimo reikalavimo. Bendrovė neregistravo ir neketina registruoti jokios Siūlymo dalies Jungtinėse Amerikos Valstijose ir neketina vykdyti kokių nors vertybinių popierių viešo siūlymo Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

Šis pranešimas spaudai skirtas tik (i) asmenims, esantiems už Jungtinės Karalystės ribų, (ii) profesionaliems investuotojams, numatytiems 2001 m. įsakymo dėl 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (dėl Finansinės reklamos) (toliau – Įsakymas) 19 straipsnio 5 dalyje, ir (iii) didelės vertės turto turintiems subjektams ir kitiems asmenims, kuriems jis gali būti teisėtai pateikiamas, kaip numatyta Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a – d punktuose, arba (iv) kitiems asmenims, kuriems gali būti teisėtai pateikiamas (arba pasirūpinama, kad būtų pateikiamas) kvietimas arba skatinimas vykdyti investicinę veiklą (kaip numatyta 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo 21 straipsnyje) dėl Siūlymo (visi tokie asmenys kartu vadinami „tinkamais asmenimis“). Visa investicinė veikla, su kuria susijęs šis pranešimas spaudai, bus prieinama tik tinkamiems asmenims ir tik tinkami asmenys turės galimybę vykdyti tokią veiklą. Asmuo, kuris nėra tinkamas asmuo, neturėtų kaip nors veikti pagal šį dokumentą ar jo turinį, arba jais kaip nors remtis. Jungtinėje Karalystėje Siūlymas nebus vykdomas viešai.

Šis pranešimas spaudai teikiamas tik reklaminiais tikslais ir jokiomis aplinkybėmis nėra siūlymas arba kvietimas, arba pagrindas priimti sprendimą investuoti į Bendrovės vertybinius popierius. Prospektas, kurį 2018 m. vasario 23 d. patvirtino Lietuvos bankas, kuris yra Lietuvos kapitalo rinkų priežiūros institucija, kurtu su jo santraukos vertimais į lenkų, lietuvių ir estų kalbas, ir apie kurį pranešta Lenkijos finansų priežiūros tarnybai ir Estijos finansų priežiūros tarnybai, yra vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir Siūlymą, taip pat apie Bendrovės vertybinių popierių įtraukimą į prekybą ir prekybos jais pradžią reguliuojamose rinkose Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir AB Nasdaq Vilnius ir su kuriuo galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje(www.novaturasgroup.com). Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas paskelbtas (i) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie interneto svetainėje(www.dm.pkobp.pl), (ii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių kalbą „Swedbank“, AB lietuviškoje interneto svetainėje(www.swedbank.lt); ir (iii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į estų kalbą „Swedbank“, AB estiškoje interneto svetainėje(www.swedbank.ee).

Šis pranešimas spaudai nėra rekomendacija 2005 m. spalio 19 d. Lenkijos finansų ministro įsakymo „Dėl informacijos, kuris laikoma rekomendacija dėl finansinių priemonių ar jų emitentų“ prasme.

Jokiu tikslu negali būti pasikliaujama šiame pranešime spaudai pateikta informacija, tokios informacijos žodiniu aptarimu, nes tokia informacija gali būti nevisa arba netiksli.

Įsigydamas šiame pranešime spaudai minimas investicijas, investuotojas gali patirti reikšmingą visos investuotos sumos praradimo riziką. Ketinantys investuoti asmenys turėtų pasitarti su įgaliotu asmeniu, kuris specializuojasi patarti dėl tokių investicijų.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, Trigon Dom Maklerski S.A. ir „Swedbank“, AB dėl Siūlymo veikia vien Parduodančių akcininkų ir Bendrovės vardu ir negali veikti kitų asmenų vardu, ir neatsako jokiam kitam asmeniui, išskyrus Parduodančius akcininkus ir Bendrovę, už apsaugos savo klientams suteikimą ar už su Siūlymu susijusių konsultacijų teikimą.

Tam tikra šiame pranešime spaudai esanti informacija gali reikšti projekcijas arba kitus teiginius būsimuoju laiku dėl būsimų įvykių arba Bendrovės būsimų finansinių rezultatų. Jei teiginiuose yra tokios sąvokos, kaip „tikimės“, „manome“, „numatome“, „vertiname“, „ketiname“, „darysime“, „gali“, „galėtų“ ar kt. panašūs išsireiškimai, tai reiškia, kad tai yra teiginiai būsimuoju laiku. Bendrovė nori įspėti, kad šie teiginiai yra tik spėjimai ir kad faktiniai įvykiai arba rezultatai gali nuo jų reikšmingai skirtis. Bendrovė neketina atnaujinti šių teiginių, kad atspindėtų aplinkybes arba įvykius, įvykusius po šio pranešimo spaudai datos, arba tai, kad įvyko nenumatyti įvykiai. Faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo Bendrovės projekcijų arba teiginių būsimuoju laiku dėl daugelio veiksnių, įskaitant konkrečiai su Bendrove arba jos veikla susijusias rizikas.