Naujienos ir pranešimai spaudai

Atgal į naujienas
2021 02 17

„Novaturo“ grupė pritraukia 10 mln. eurų investicijų

Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ susitarė su Valstybės investicijų valdymo agentūra dėl 10 mln. eurų investicijos į bendrovės obligacijas šešerių metų laikotarpiui – susitarimas buvo patvirtintas bendrovės valdybos, š. m. vasario mėn. 17 dieną vykusio susirinkimo metu. Turizmo sektoriaus lyderiui šis susitarimas leis įgyvendinti suplanuotas strategines iniciatyvas bei užsitikrinti finansinę apsaugą nuo galimų pokyčių ateityje, kurių atsiradimą gali sąlygoti besikeičianti koronaviruso dinamika.

Užsitikrino finansinę apsaugą

Priimdami investavimo sprendimą, Valstybės investicijų valdymo agentūra, valdanti Pagalbos verslui fondą, vertino verslo modelio tvarumą. „Tikime, kad krizei pasibaigus žmonės vėl keliaus po pasaulį, o „Novaturas“ sėkmingai tęs veiklą. PVF skiriamos pagalbos lėšos padės „Novaturo“ įmonių grupei šiuo permainingu laikotarpiu užsitikrinti finansinį likvidumą, išsaugoti darbo vietas bei finansinę apsaugą nuo galimų pokyčių ateityje, jeigu besikeičianti viruso dinamika nebūtų palanki turizmo sektoriui“, – sako VIVA generalinis direktorius Dainius Vilčinskas. 10 mln. eurų investicija „Novaturo“ įmonių grupę pasieks naudojant mišrias finansines priemones. Fondas įsigis bendrovės išleidžiamų konvertuojamų obligacijų, kurių vertė siekia 5 mln. eurų, ir paprastųjų obligacijų, kurių vertė taip pat siekia 5 mln. eurų, emisijas. Finansavimas suteikiamas 6 metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus „Novaturo“ grupė įsipareigoja obligacijas išpirkti. Taip pat numatyta galimybė bendrovei obligacijas visas arba dalimis išsipirkti anksčiau sutarto termino.

Susitarė ir dėl palankesnių sąlygų su banku

Dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo bus papildomai balsuojama šaukiamame bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime. Priėmus teigiamus sprendimus, įskaitant naujai išleidžiamų konvertuojamų obligacijų pirmumo teisę perleisti Pagalvos verslo fondui, bei pasirašius sutartis su PVF, AB „Luminor“ bankas „Novaturui“ taip pat suteiks palankesnes paskolų grąžinimo sąlygas. AB „Luminor“ bankas sumažins paskolų palūkanas ir pratęs „Novaturui“ suteiktos ilgalaikės 5,5 mln. eurų paskolos galutinį grąžinimo terminą iki 2023 m. pabaigos, pakeičiant gražinimo grafiką bei jį geriau suderinant su planuojamais bendrovės pinigų srautais, ir atsisakys reikalavimo bendrovei laikyti įšaldytas lėšas, kurių vertė siekia 2,1 mln. Eurų, nukreipiant jas paskolų gražinimui. Pagal šiuo metu galiojančius susitarimus, minėtas paskolas bankui bendrovė turi grąžinti iki 2023 metų vasario mėnesio. Tuo pačiu, susitarimuose iš anksto aptartos ir numatytos palankios sąlygos garantijų limito pratęsimui jau ir 2022 metų sezonui.

Prognozuoja atsigavimo metus

Nors dėl beprecedentės krizės praėję metai tapo iššūkiu turizmo sektoriui, visame pasaulyje prasidėję vakcinacijos procesai ir sparti kelionių infrastruktūros adaptacija pagal naujus sveikatos ir saugumo reikalavimus suteikia optimizmo dėl kelionių rinkos atsigavimo jau šiais metais. „Visus praėjusius metus daug dirbome, kad stabilizuotume įmonės finansinę padėtį. Šių pastangų rezultatas - 5 milijonus eurų siekiantys ilgalaikių paskolų susitarimai ir šis 10 milijonų eurų sandoris įrodo „Novaturo“, kaip finansinio partnerio, patikimumą. Partnerių išreikštą pasitikėjimą mūsų nuosekliais veiksmais suvaldant krizinį laikotarpį priimame, kaip „Novaturo“ komandos įdėtų pastangų įvertinimą ir tikėjimą turizmo sektoriaus potencialu. Žinoma, šiek tiek užtruks, kol galėsime grįžti prie iki pandeminio laikotarpio apimčių, todėl imamės visų priemonių užsitikrinti didesnį finansinį rezervą. Pritrauktos lėšos padės mums dar labiau sustiprinti organizuotų kelionių lyderio pozicijas Baltijos šalyse. Finansinės susitarimo sąlygos taip pat yra palankios užtikrinti greitą įmonės veiklos atsigavimą panaikinus suvaržymus“, – sako „Novaturo“ grupės vadovė Audronė Keinytė.

Pagalbos verslui fondo veikla nukreipta į vidutines ir stambias įmones, kurių veikla yra paveikta COVID-19 protrūkio. Šis susitarimas su fondu „Novaturui“ taip pat leidžia užsitikrinti geresnes banko paskolų gražinimo sąlygas.

Apie įmonę

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.